صفحه نخست
ارتباط با ما
نقشه سایت
RSS
پنج شنبه 28 فروردين 1393
کلمه کاربری رمز عبور
مایلم هم اکنون عضو شوم رمز عبور را فراموش کرده ام
تعداد نمایش:2383
امتیاز: 1 2 3 4 5 6


بروزرسانی : دوشنبه 11 ارديبهشت 1385
تقویم ورزشی هیأت فوتبال

کمیته داوران کمیته مسابقات  کمیته آموزش وتحقیقات

کمیته فوتسال

تقویم ورزشی هیات فوتبال خراسان رضوی کمیته داوران
ردیف عنوان برنامه زمان مکان سطح اجرا واحد مجری ملاحظات
1 انتخاب داوران و سهمیه هر شهرستان نسبت به توانایی های مربوطه دهه سوم اردیبهشت مشهد   کمیته داوران  
2 آزمون تست کتبی و بدنی جهت آمادگی هر چه بیشتر داوران برای قضاوت لیگ های مختلف استان دهه سوم خرداد مشهد   کمیته داوران  
3 انتخاب و معرفی داوران فدراسیون دهه سوم خرداد مشهد   کمیته داوران  
4 کلاس توجیهی فوتسال زیر نظر مدرس فوتسال فدراسیون یا یکی از داوران بین الملل فوتسال کشور قبل از شروع لیگ فوتسال مشهد   کمیته داوران  
5 معرفی داوران فوتسال به فدراسیون قبل از شروع لیگ کشور مشهد آقایان کمیته داوران  
6 معرفی داوران فوتبال و فوتسال بانوان به فدراسیون قبل از شروع لیگ کشور مشهد بانوان کمیته داوران  
7 کلاس داوران فوتبال و فوتسال متعاقبا اعلام خواهد شد مشهد بانوان یکی از مراکز علی دانشگاهها  
8 کلاس داوری دهه سوم تیر مشهد زیر 17 سال کمیته داوران مشهد  
9 کلاس داوری دهه سوم خرداد مشهد   تربیت معلم شهید بهشتی برگزار شد
10 کلاس داوری دهه سوم خرداد مشهد   تربیت معلم شهید بهشتی برگزار شد
11 کلاس داوری آبان ماه شمال خراسان ذرجه سه شهرستان داوطلب برگزار شد
12 کلاس داوری دهه اول خرداد   ارتقاء 3 به 2 سبزوار  
13 کلاس داوری دهه سوم خرداد   ارتقاء 2به1 مشهد  
14 کلاس داوری     درجه3 رشتخوار  
15 کلاس داوری متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 خواف  
16 کلاس داوری متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 بجستان  
17 کلاس داوری متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 سرخس  
18 کلاس داوری متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 خلیل آباد  
19 کلاس داوری متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 آستان قدس  
20 کلاس داوری متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 آستان قدس  
21 کلاس داوری فوتسال بانوان متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 مشهد  
22 کلاس داوری درجه 3 متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 شهرستان متقاضی
23 کلاس داوری درجه 3 متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 شهرستان متقاضی
24 کلاس داوری درجه 3 متعاقبا اعلام خواهد شد   درجه3 مه ولات
تقویم ورزشی هیات فوتبال خراسان رضوی کمیته مسابقات
ردیف  رده سنی مسابقات زمان شروع مسابقه نحوه برگزاری محل برگزاری واحد مجری
1 نوجوانان شهرستانها دهه دوم مرداد مقدماتی مجتمع درخواست میزبانی شهرستانها کمیته مسابقات
2 جوانان شهرستانها دهه سوم مرداد مقدماتی مجتمع   کمیته مسابقات
3 امید شهرستانها دهه اول شهریور مقدماتی مجتمع   کمیته مسابقات
4 مقدماتی لیگ دسته دوم دهه سوم تیرماه مقدماتی مجتمع   کمیته مسابقات
5 بخش های استان دهه دوم شهریور ماه مجتمع   کمیته مسابقات
6 لیگ دسته اول استان دهه اول مرداد رفت و برگشت   کمیته مسابقات
7 لیگ برتر استان دهه دوم مرداد رفت و برگشت   کمیته مسابقات
8 حذفی آبان ماه حذفی سراسر استان کمیته مسابقات
9 نوجوان استان مهر ماه   شهرستان داوطلب کمیته مسابقات
10 جوانان استان نیمه اول آبان ماه رفت و برگشت   کمیته مسابقات
11 امید استان نیمه دوم آبان ماه   شهرستان داوطلب کمیته مسابقات
تقویم ورزشی هیات فوتبال خراسان رضوی کمیته آموزش وتحقیقات
ردیف عنوان برنامه زمان سطح اجرا محل واحد مجری
1 مربیگری درجه D کنفدراسیون فوتبال آسیا سه ماه دوم استان شهرستان کمیته آموزش و تحقیقات
2 مربیگری درجهD کونفدراسیون فوتبال آسیا سه ماه دوم استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
3 مربیگری درجهD کونفدراسیون فوتبال آسیا مرداد استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
4 مربیگری درجهD کونفدراسیون فوتبال آسیا سه ماه سوم استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
5 مربیگری درجهD کونفدراسیون فوتبال آسیا سه ماه سوم استان مراکز آموزش عالی کمیته آموزش و تحقیقات
6 مربیگری درجهD کونفدراسیون فوتبال آسیا سه ماه چهارم استان مه ولات کمیته آموزش و تحقیقات
7 مربیگری درجهC کونفدراسیون فوتبال آسیا تیرماه کشور مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
8 مربیگری فوتسال آقایان تیرماه استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
9 مربیگری فوتسال بانوان سه ماه سوم استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
10 مربیگری فوتسال بانوان سه ماه چهارم استان مراکز آموزش عالی کمیته آموزش و تحقیقات
11 مربیگری درجه3 آمادگی جسمانی فوتبال سه ماه سوم استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
12 مربیگری درجه3 آمادگی جسمانی فوتبال سه ماه چهارم استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
13 کارگاه آموزشی سه ماه سوم استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
14 کارگاه آموزشی سه ماه چهارم استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
15 گردهمایی مسئولین کمیته های آموزشی شهرستانها طی سال استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
16 گردهمایی مربیان فوتبال طی سال استان مشهد کمیته آموزش و تحقیقات
17 اعزام مربیان واجدالشرایط جهت ارتقاء طی سال استان فدراسیون کمیته آموزش و تحقیقات
تقویم ورزشی هیات فوتبال خراسان رضوی کمیته فوتسال
ردیف عنوان برنامه زمان مکان سطح اجرا واحد مجری
1 لیگ برتر استان 86/7/10 بصورت رفت وبرگشت استانی کمیته فوتسال
2 لیگ دسته یک استان 86/7/10 بصورت رفت وبرگشت استانی کمیته فوتسال
3 لیگ جوانان استان 86/9/15 مجتمع شهرستان داوطلب استانی کمیته فوتسال
4 لیگ منطقه ای  استان 86/11/10 مجتمع شهرستان داوطلب استانی کمیته فوتسال